RTVTK - Items filtered by date: Petak, 03 Ožujak 2017

Broj nezaposlenih u gradu Tuzla, u prošloj godini, smanjen je za 950 osoba u odnosu na kraj 2015. godine. Među njima je 720 mladih - podatak je iz Analize problematike zapošljavanja na području grada Tuzla sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih. Ova analiza sa prijedlogom mjera prihvaćena je na današnjem nastavku 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Između ostalog, jednoglasno je prihvaćena Informacija o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2016. godini. Među akcentovanim predmetima nadzora su i nelegalna gradnja kao i higijensko stanje u osnovnim i srednjim školama na području grada.
Više u video prilogu
sagovornici
Zijad Lugavić -pomoćnik gradonačelnika u Službi za inspekcijske poslove grada Tuzla
Selma Delić, šefica JU "Služba za zapošljavanje Tuzla"


Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je potpisan Sporazum za unapređenje obrazovne, stručne i naučno-istraživačke saradnje između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Osnovnog suda u Bijeljini. Saradnja će se odvijati na principu obostranog interesa, kroz zajedničko angažovanje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.


Više pogledajte u video prilogu.

Sagovornici: : Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta UNTZ
 
                     Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda Bijeljina


Tuzlanska Osnovna škola „Novi grad“ ugostila je Linu višebojca. Ovo je projekat čiji je cilj potaknuti osnovce na bavljenje sportskim aktivnostima i razvijanje sportskih navika, te promociju školskog sporta. Lino višebojac se već treću godinu održava u osnovnim školama širom BiH. Učenici OŠ“Novi grad“ danas su se takmičili u osam sportskih disciplina.

Više pogledajte u video prilogu.

Sagovornici: Peđa Hasić, direktor O.Š. “ Novi grad”
                     Azra Kasumović, učenica O.Š. “Novi grad”
                      Ali Mahmud, učenik O.Š.”Novi grad”

Sportski savez grada Tuzla želi da izađe sa saopćenjem za javnost a u vezi dešavanja oko posljednjeg Izbora sportiste grada Tuzle za 2016.

Prije svega treba reći da su nominacije pristigle od strane klubova i da je stručni žiri imao zadatak da na osnovu važećeg Pravilnika boduje pristigle nominacije. Stručni žiri se prilikom bodovanja pristiglih nominacija striktno vodio Pravilnikom Izbora sportiste godine Sportskog saveza grada Tuzla, te da su sve odluke donešene jednoglasno.

Treba naglasiti da su u izradi važećeg Pravilnika učestvovali i oni kojima sada isti ovaj pravilnik nije dobar, a imali su i imaju i dalje priliku da ga mjenjaju, naravno poznavajući i procedure za njegovu izmjenu. Nije nam jasno kako je moguće da bilo ko uzima sebi za pravo da minimalizira postignute rezultate sportista koji su nagrađeni na ovogodišnjem Izboru sportiste grada Tuzla, ujedno ne želeći da se vodi odredbama Pravilnika Sportskog saveza grada Tuzla pa i Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH.

Svi nagrađeni sportisti su svoje nagrade dobili sasvim zasluženo, a sportskim autoritetima poručujemo da ne minimaliziraju njihove postignute rezultate, nego da se potrude da pomognu našim mladim sportistima da postižu što je moguće bolje rezultate.

Kako je u prethodnim saopčenjima pomenuto da je stručni žiri sasvim neosnovano svrstao sportove na Olimpijske i prepoznate Olimpijske sportove, želimo da ukažemo na činjenicu da se po istom principu vršio izbor sportiste i prethodnih godina. Tvrdnja da je nešto urađeno neosnovano ne stoji, jer ih moramo uputiti na Pravilnik o kategorizaciji sportista Bosne i Hercegovine. Upravo u tom pravilniku, od 2009 godine, sportovi su podjeljeni na Olimpijske i Neolimpijske sportove, a unutar ove podjele utvrđene i kategorije. Izmjenama ovog pravilnika od 2016 godine, smanjen je broj kategorija a posljednje izmjene su učinile da je ovaj Pravilnik manje fleksibilan u odnosu na onaj prije izmjena. Međutim i ovaj Pravilnik također odvaja sportiste po kategorijama, tako da u svjetsku A klasu spadaju samo:

-          sportisti u individualnim sportovima ili sportisti u ekipnim sportovima koji su jednu medalju na Olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim prvenstvima ili klubskom evropskom prvenstvu svjetskog nivoa,

-          sportsti koji su na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili olimpijski, svjetski ili evropski rekord.

Na navod da se karate sport treba tretirati kao Olimpijski sport, jer je uvršet u program olimpijskih igara 2020 u Tokiju, Sportski savez grada Tuzla također želi da se očituje.

Želimo da naglasimo da u Olimpijskom Komitetu BiH nema niti jednog predstavnika kareta sporta, Upravnom odboru niti u Skupštini Olimpijkog komiteta. Također želimo da naglasimo da postoje i određeni zahtjevi Međunarodnog olimpijskog komiteta kako bi naši takmičari mogli učestvovati na Olimpijskim igrama 2020 godine. Želimo predočiti činjenicu da je Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine odbijen zahtjev Karate saveza Bosne i Hercegovine, od 25.05.2016. godine, za upis promjena u Registru udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a što je također vezano za ispunjenje uslova postavljenih od strane MOK-a.

Treba reći da je drugačije tretiranje sportova unutar Pravilnika moguće, kroz izmjenu Pravilnika, ali da se za to trebaju dostaviti vjerodostojni dokazi.

Sportski savez Grada Tuzla

Nakon uspješnog izvođenja opere „Zmaj od Bosne“ u Narodnom pozorištu Sarajevo, ovo muzičko-scensko djelo obogatit će i scenu Bkc-a Tk u Tuzli. Opera „Zmaj od Bosne“  koju su uradili tuzlanski umjetnici književnik Nijaz Alispahić i kompozitor Asim Horozić bit će izvedena 13. marta na sceni Bkc-a Tk u Tuzli.

Više u video prilogu govore:

Nijaz Alispahić, književnik i dramaturg
Mirela Ibrahimović-Mehanović, umjetnički rukovodilac BKC-a Tk

Petak, 03 Ožujak 2017 14:38

Sulejman Krpić potpisao za švedski AIK

Najbolji strijelac dosadašnjeg toka Premijer lige BiH i dosadašnji napadač tuzlanske Slobode, Sulejman Krpić, danas je zvanično potpisao dvogodišnji ugovor sa švedskom ekipom AIK iz Štokholma.

Sportski direktor AIK-a Björn Wesström je ovom prilikom rekao da je Krpić sjajan strijelac i dolazi u klub kako bi ojačao napad ovog tima.

Sulejman Krpić se zahvalio na povjerenju i istakao da će opravdati očekivanja. Želi požrtvovanom igrom pomoći klubu u nastojanju da izbori plasman u Evropu. 

Sada već bivši napadač Slobode zadužio je dres sa brojem 9 i zaigrat će za AIK nakon što dobije radnu dozvolu.

Zakon o prostornom uređenju i građenju TK donesen je 2011. godine . Ipak, do danas pojedine općine u TK još uvijek nemaju svoje prostorne planove. Nedavno je Vlada Tuzlanskog kantona izmjenila Zakon o prostornom uređenju i građenju, te je tako rok za općine koje još uvijek nemaju svoj prostorni plan prolongiran do kraja ove godine.

Više u video prilogu.

Sagovornik. Hasan Fehratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice

U cilju nastavka realizacije projekta zapošljavanja ljekara koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prije nekoliko dana je objavio javni poziv za zdravstvene ustanove sa područja kantona za učestovanje u ovom projektu. Trenutno 110 doktora medicine, koliko ih je na birou, čeka rezultate konkursa za zapošljavanje po kojem će neki od njih dobiti priliku za zaposlenje.

Više u video prilogu.

Sagovornik :Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK

Upis prvačića za školsku 2017/2018. godinu u Tuzlanskom kantonu počinje u ponedjeljak i  trajat će do 15.marta. Djeca koja ne idu u vrtiće, a u septembru kreću u školu, obavezna su pohađati i 150 sati programa predškolskog odgoja.Obavezni program  predškolskog odgoja obrazovanja  trajat će od 03.aprila do 13.juna. Više u video prilogu.
Sagovornici:
Medira Čulum, stručni saradnik za predškolsko i osnovno obrazovanje
Sanela Jaganjac, direktorica OŠ “Mejdan“

Petak, 03 Ožujak 2017 12:00

Održana 67. redovna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla. Na osnovu izvještaja privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, može se zaključiti da su se, u cilju realizacije finansijske konsolidacije duga, do kraja 2016. godine uspjele završiti planirane aktivnosti. To znači da su odobreni postupci finansijske konsolidacije izmirenja duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i na ime isporučene električne energije u potpunosti realizovani. Ovim su i okončane intenzivne aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona da spasi Rudnik soli „Tuzla“ od finansijskog kolapsa. Realizacijom ovih aktivnosti riješene su obaveze u iznosu od 1.233.732,15 KM po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, te više od 2.000.000,00 KM obaveza prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Sporazum o finansijskoj konsolidaciji duga na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje nije potpisan ali je potpisan Sporazum o finansijskoj konsolidaciji duga sa JU SzZ TK. S tim u vezi Rudnik će u narednom periodu nastojati da servisira ovaj dug, te time i okonča postupak finansijske konsolidacije. Usvojen Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja TK Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona iznose 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Od ukupnog broja mjera i planiranih sredstava za 2016. godinu planirano je 55.153.742 KM. Vrijednost sredstava uloženih iznosi 16.416.355 KM. U izvještaju o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu od ukupno utvrđenih 45 mjera sa 68 aktivnosti može se konstatovati da je 13 aktivnosti završeno, 75 aktivnosti su u toku realizacije, 13 nije u fazi realizacije, jedna aktivnost je odgođena, a jedna aktivnost je otkazana. U Tuzlanskom kantonu implementirano 207.125.223 KM javnih investicija Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2016. godini i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2016-februar 2017. godine. Informacija je izrađena na osnovu podataka koje su dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla ili javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Ukupna vrijednost 35 projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona koji su implementirani u toku 2016. godine iznosi 207.125.223 KM. Od ovog iznosa 177.343.484 KM se odnosi na projekte čija implementacija se finansira domaćim izvorima finansiranja, a na 29.781.739 KM su sredstva osigurana van Bosne i Hercegovine. Ostale odluke Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i godišnji Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Vlada je zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da doradi Program rada Uprave za 2017. godinu i da ga nakon dorade ponovno dostavi Vladi na razmatranje. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 4.000,00 KM Udruženju studenata Medicinskog fakulteta „Medicus“ Tuzla, kao podršku implementaciji projekta „Tuzla Brain Week 2017“. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas pokroviteljstvo bez finansijske potpore „Međunarodnog sajma medicine Remedium“, koji će se od 11. do 13. maja održati u Tuzli. Također, prihvaćeo je i pokroviteljstvo bez finansijske potpore „Drugog simpozijuma urgentne medicne Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, koji će se održati 25. marta 2017. godine u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas punomoćnike koji će na narednoj sjednici u ime osnivača vršiti ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje na tekst nacrta Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju. Ovim Mišljenjem podržava se zaključivanje ovog Sporazuma, budući da do sada nije postojao ovakav Sporazum koji bi regulisao pitanja radno - pravnog statusa i pitanja iz penzijsko – invalidskog osiguranja radnika iz BiH koji su radili ili rade u Ruskoj Federaciji, odnosno Ruskoj Sovjetskoj Federativnoj Socijalističkoj Republici i da na Nacrt teksta Sporazuma nema suštinskih primjedbi. Mišljenje će se dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Također, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period od najduže 60 dana, kao i Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla na period najduže do 90 dana.
Stranica 1 od 2

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« March 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Prijava

Korisnik