Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Osam predmeta koji se odnose na privatizaciju komunalnih preduzeća dobilo je sudski epilog. Direktor kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla Mirza Brkić navodi da nije došlo do poništenja privatizacije.

„Sudovi to nisu prepoznali tako, nego su je proglasili legalno izvršenom sa obavezom isknjižavanja dobara u općoj upotrebi, odnosno, smanjenja apsolutne vrijednosti kapitala, a relativni udio vlasništva ostaje isti,“ pojašnjava direktor Brkić.

Kantonalna agencija za privatizaciju je pokrenula postupke brisanja iz registra preduzeća koja zapravo i nepostoje, nemaju ni radnika, ni direktora, zaboravljena su. S obzirom na to da nisu brisana iz sudskog registra kao takva su legalna.

„Poveli smo proceduru i na taj način prepoznali četiri preduzeća i vratili ih osnivačima da povedu postupak stečaja i likvidacije. To su, jedno preduzeće iz Banovića, Frizer-brijač, iz Tuzle Idac i Univerzal, te Javno gradsko saobraćajno preduzeće u Kalesiji,“ navodi Mirza Brkić, direktora KAP Tuzla.

U 2017.godini će biti nastavljene aktivnosti na brisanju tih preduzeća iz registra.

„Nije to jednostavno, treba dokazati da nema imovine, da ne zaslužuju da budu privredno društvo, te da na taj način idu u postupak stečaja i likvidacije,“ napominje direktor Brkić.

U fokusu privatizacijskih aktivnosti ove agencije su, između ostalih, komercijalna preduzeća i rudnici. U prošloj godini nadležna ministarstva nisu vršila prijavu za privatizaciju. Rudnik soli i Međunarodni aerodrom nemaju ispunjene uslove za privatizaciju.

„Rudnik soli mora isknjižiti dobra u općoj upotrebi i okončati spor vezan za tonjenje Tuzle. Međunarodni aerodrom mora isknjižiti objekte kojima trenutno raspolaže i riješiti pitanje bivše vojne imovine,“ kaže Mirza Brkić, direktora KAP Tuzla.

Što se tiče medija, ne vode se postupci privatizacije za RTV / Tuzla i RTV TK.

Na sjednici hitnog karaktera Skupštine TK duznosti ministra razvoja i poduzetništva razrješen je Nermin Hodzic. Poslove čelnog čovjeka, po ovlaštenju Skupštine, obavljat će sekretar ministarstva do izbora ministra. Na sjednici je za ministra rada i socijalne politike TK imenovan Zoran Jovanović. Sjednica hitnog karaktera je, podsjećamo, sazvana na zahtjev 22 zastupnika.

Pogledajte VIDEO, govore:

Mirsad Selimović, predsjednik Kluba zastupnika BPS-a u Skupštini TK

Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Asmir Hasić, predsjednik Kluba zastupnika Stranke za BiH u Skupštini TK

Na redovnoj sjednici Skupštine TK prihvaćen je nacrt Zakona o naučno-strazivačkom radu. Ovim pripisom je, uz ostalo, definisano da 0,05% Budzeta TK, što trenutno iznosi oko 145 hiljada maraka, se izdvaja za finansiranje naučno-strazivačkog rada. Na sjednici su donesene odluke na osnovu kojih je definisano preuzimanje dijela osnivačkih prava i obaveza između Vlade i Gradskih vlasti Tuzle nad Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ i Narodnim pozorištem Tuzla.

Pogledajte VIDEO, govore:

Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK

Ministarstvu unutarnjih poslova, shodno Budžetu Tuzlanskog kantona, ove godine planiran je 51 milion 354 hiljade maraka. Veći dio tog novca se odnosi na bruto plaće uposlenika, za tekuće poslovanje planirano je oko 5 miliona maraka, za kapitalna ulaganja planirana su 2 miliona 761 hiljada maraka.

„Izuzetno je značajna planirana nabavka oružja, za što je predviđeno oko milion maraka. Oko 913 hiljada KM je planirano za nabavku uniformi,“ pojašnjava Husein Topčagić, ministar unutarnjih poslova TK.

Prošle godine su nabavljene uniforme za specijalnu i jedinicu za javni red i mir, a ove godine predviđena je nabavka za svu unformisanu policiju, oko 1200 uniformi. Prošle godine su za potreba pružanja CIPS usluga završene šalter sale su Lukavcu i Banovićima.

„Pri kraju je izrada projekaa izgradnje savremenih šalter sala u Tuzli, Kladnju i Kalesiji. Predviđeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Teočaku i Gračanici. Na taj način bi bili ispunjeni neophodni preduslovi za gradnju šalter sala u ovim općinama,“ navodi ministar Topčagić.

U saradnji sa ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice planirana je toplofikacija policijskih stanica u Banovićima, Gračanici i Gradačcu.

„U 2017.godini trebalo bi da bude riješenoi pitanje zgrade u kampusu, da od Univerziteta dobijemo zgradu na korištenje, a kako bi Vlada planirala kapitalna ulaganja a u cilju osposobljavanja zgrade za Arhiv Vlade, MUP-a, te smještaj Policijske stanice Istok,“ pojašnjava Husein Topčagić, ministar unutarnjih poslova TK.

Ove godine bi trebalo da bude završena projektna dokumentacija nužna za izgradnju zgrade Policijske uprave Živinice.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, Filozofski fakultet, Odsjek za socijalni rad, organizovao je tribinu o temi „Izazovi socijalnog rada u razvoju zajednice“. Cilj manifestacije je promocija i afirmacija socijalnog rada kao naučne discipline i profesionalne djelatnosti u području zaštite i promocije održivog razvoja zajednice.

Pogledajte VIDEO, govore:

doc.dr.Asim Pandžić, prodekan za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kemal Kametović, predsjednik UO ASFF

Amela Ibrahimagić, Društvo socijalnih radnikaTK

U Sapni je obilježena 19.godišnjica od formiranja Općine. Među ključnim projektima za razvoj ove općine je završetak putne kominukacije koja će preko Teočaka i Čelića, Sapnu povezati sa Distriktom Brčko, odnosno, granicom na Savi. Realizaciju ovog projekta finansijski će podržati Vlada kantona. Neće biti zanemareni, rečeno je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, ni drugi projekti iz oblasti putne i komunalne infrastrukture.

Pogledajte VIDEO, govore:

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK
Bego Gutić, premijer TK

Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna

Na sjednici hitnog karaktera Skupštine TK usvojila je nekoliko zaključaka. Osuđen je incident koji se 5.marta dogodio na RGGF-u, kao i bilo kakav pokušaj političkog mješanja u rad Univerziteta i naruđavanja autonomije Univerziteta u Tuzli. Od nadlećnog ministarstva se traći da pripremi i Skupštini predloći izmjene Zakona o visokom obrazovanju TK koje bi bile usaglašene sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju, te se na taj način spriječi politički uticaj na izbor menadzmenta Univerziteta.

Na sjednici su usvojene izmjene i dopune zkona o visokom obrazovanju. Stupanjem na snagu danas usvojenih izmjena i dopuna prestaje mandat UO, rektoru i prorektorima Univerziteta u Tuzli.

Za dvadesetak dana trebalo bi da budu poznati rezultati, odnosno, broj poslodavaca sa područja TK koji su ispunili uslove javnog poziva utvrđene programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Riječ je o programima koje realizuju Zavod za zapošljavanje Federacije i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za provedbu programa na području ovog kantona za 2017.godinu planirana su 4 miliona i 266 hiljada KM.

Pogledajte VIDEO, govori:

Amela Makul, stručni saradnik za informisanje u Službi za zapošljavanje TK

Oštri tonovi između rektorata u Tuzli i Vlade TK nastavljaju se. Rektor prof.dr.Samir Nurić je, na press-konferenciji, odlučno odbacio sve tvrdnje premijera Bege Gutića, iznesene na prošlosedmičnoj press-konferenciji. U međuvremenu, Upravni odbor je pokrenuo proceduru za opoziv profesora Nurića sa funkcije rektora. O tome će tajnim glasanjem odluku donijeti Senat Univerziteta.

Pogledajet VIDEO, govori:

prof.dr.Samir Nurić, rektor Univerziteta u Tuzli

Posljednja dešavanja u i oko pravosuđa jasno pokazuju da je neophodno pristupiti meritornoj i argumentiranoj raspravi o aktuelnom trenutku reforme sektora pravde u BiH i o svemu onome što na bilo koji način opterećuje rad pravosudnih institucija, izjavio je u razgovoru za Fenu Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužitelja u FBiH (CESTFBiH). Komentirajući upit u vezi sa stanjem, prioritetima, postignućima i nedostacima pravosudne reforme, ovaj vrsni poznavatelj prilika u bh. pravosuđu naglašava da je, s obzirom na značaj tog segmenta vlasti, raspravu o pravosuđu nužno uozbiljiti i podići na stručni i akademski nivo, te pritom potcrtava spremnost institucije na čijem je čelu da se u skladu s vlastitom ulogom i kapacitetima maksimalno angažira na tom planu. Murtezić, koji ima i desetogodišnje iskustvo rada u okviru Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH), smatra da je u javnosti prisutna svojevrsna 'erozija' ugleda bh. pravosuđa, te da se radi o kompleksnoj oblasti i specifičnoj profesiji u kojima pitanja integriteta, etike, nezavisnosti i profesionalnosti imaju posebnu težinu. Kada se radi o percepciji javnosti i padu povjerenja u rad pravosudnih institucija, direktor CEST-a FBiH ističe da je vladavina prava u vrhu prioriteta evropskog integracijskog procesa (poglavlja 23. i 24.), te da je nužno uložiti dodatni napor i insistirati na identificiranju nositelja pravosudnih funkcija s najvišim profesionalnim standardima i vrijednostima koje se samim pripadanjem toj branši/profesiji podrazumijevaju kao željeni obrazac ponašanja i odnosa, uključujući međusobno uvažavanje i očuvanje digniteta institucija i pojedinaca. - Pravosuđe na određeni način dijeli sudbinu bh. društva u cjelini, te tako aktivnosti, istrage i disciplinski postupci na 'pročišćavanju vlastitih redova', nekada rezultiraju drugačijim konotacijama u javnosti - pojašnjava Murtezić, uz uvjerenje da samo konstruktivna i argumentirana kritika na koncu može ishoditi pozitivan efekat, te doprinijeti prevazilaženju stanja u kojem se ocjene o stanju stvari donose ad-hoc, paušalno (i)ili po principu 'rekla-kazala'. Bez pretenzija da daje konačne sudove, konstatira da ne postoji sistem koji je savršen i koji nije podložan određenim intervencijama, te da su takvi trendovi prisutni i u najrazvijenijim zemljama, ustvrdivši pritom da su ocjene/tvrdnje o prisustvu korupcije u bh. pravosuđu predimenzionirane, te da je puno više problema u pristupu radu, stručnosti i nekim organizacionim nedostacima. Na dodatni upit u vezi s konkretnim učincima pravosudne reforme u BiH, Murtezić navodi da ova reforma, generalno, predstavlja veliki iskorak, bez obzira na preovladavajuće kritičke tonove u javnosti, a optimizam u pogledu daljeg napretka na tom planu ilustrira parametrima koji svjedoče o skraćivanju dužine rješavanja sudskih predmeta, a time i višem stepenu ažurnosti i efikasnijem radu, te drugim pokazateljima, uključujući i one koji se tiču modela kadrovske popune, a koji u prvi plan ističe kompetencije i sposobnosti te eliminira arbitrarnost prilikom 'ulaska' u pravosuđe, kao i u procesu napredovanja u službi. U tom kontekstu, cijeni da je donošenje Zakona o VSTV-u BiH bio prijelomni korak u kreiranju pretpostavki za uspostavu nezavisnog pravosuđa u postratnoj BiH, te da je neohodno istrajati na uvođenju Vijeća u Ustav BiH, čime bi ova institucija postala ustavna kategorija te se dodatno ojačala pozicija i zajamčila nezavisnost sudske od zakonodavne i izvršne vlasti. Istovremeno, podsjeća da u pravosuđu BiH djeluje oko 1.500 nositelja pravosudnih funkcija te da ogromna većina njih daje vlastiti maksimum u profesionalnom smislu, navodeći da gotovo da nema profesije u BiH koja je u toj mjeri "pod lupom", opterećena normama, kvotama, učincima u ocjenjivanju rezultata rada. - Nažalost, pažnju medija i javnosti uopće često 'odvuče' neka 'druga priča' koja je izvan svakodnevnog posla, tako da redovan angažman pravosudnih djelatnika ostaje u sjeni. Činjenica je da pored aktivnosti na pročišćavanju vlastitih redova, aktuelno stanje karakterizira i pojava nove energije u pravosuđu o čemu, između ostalog, svjedoči prepoznatljivi angažman Tužilaštva KS-a - navodi direktor CEST-a FBiH. Mišljenja je da, ukoliko zaista postoji problem između policije i tužioca, tužioca i sudije, tužilaca i određenih ministarstava, treba pokušati da se ta rasprava odvija na način koji će osigurati odgovarajući pristup svakom od prisutnih problema, a u čemu CESTFBiH može dati doprinos kao forum za argumentirano vođenje debate, te mjesto susreta, dijaloga, upoznavanja i umrežavanja svih involviranih aktera. Kada se radi o redovnim aktivnostima CEST-a FBiH, njegov čelnik preferira proaktivan pristup, nudeći široki spektar novina u radu ove institucije pod čijim se okriljem godišnje organizira više od 180 edukativnih aktivnosti na čemu je, između ostalih, angažirano oko 50 domaćih edukatora. Murtezić navodi da je CESTFBiH Direkciji za evropske integracije proslijedio odgovore povodom Upitnika Evropske komisije, a kojima su obuhvaćene teme od posebnog interesa za BiH, uključujući određena poboljšanja programa edukacije koji korespondira s aktuelnim trenutkom, te u vrh prioriteta ističe integritet pojedinaca i institucija, kao i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. - Značajan dio upitnika se odnosi na edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući i otvaranje pitanja poznavanja prava EU, odnosno standarda i principa sadržanih u sklopu evropske pravne stečevine - precizira. Direktor CEST-a FBiH, nadalje, pojašnjava da je u saradnji ovog centra s CEST-om RS-a i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH sačinjena Srednjoročna strategija 2017-2020 kojom se dodatno afirmira značaj stručnog usavršavanja unutar pravosudne zajednice. Na upit o prioritetima u radu, a u kontekstu s proaktivnim pristupom, napominje da se posebna pažnja poklanja osiguranju mreže podrške i partnerstvu s institucijama u BiH i inozemstvu, čime se CESTFBiH okrenuo potencijalnim stranim donatorima i partnerima. O tome, između ostalog, svjedoči nedavno potpisani Memorandum o saradnji CEST-a FBiH s Ambasadom R Francuske u BiH, te uspostavljena saradnja s Pravosudnom akademijom R Turske, kao i međuvremenu inicirani razgovori sa srodnim institucijama iz Kraljevine Holandije i ostvareni kontakti s Ambasadom SAD-a u BiH, a sve radi osiguranja odgovarajuće tehničke i druge pomoć, uključujući i razmjenu kadrova. - Već naredne sedmice 25 sudija iz BiH će boraviti na edukaciji koju finansiraju partneri iz R Turske, a u sklopu jednog projekta Vijeća Evrope ostvarena je saradnja s našim partnerima iz R Srbije. U međuvremenu, CESTFBiH formalizirao je  saradnju s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (UNSA), a slijedi uspostava saradnje i s drugim visokoškolskim institucijama, kazao je direktor CEST-a FBiH Arben Murtezić u razgovoru za Fenu.

(FENA)

Stranica 1 od 27

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« March 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Prijava

Korisnik