“Čuješ, vidiš, znaš-reaguj! Prijavi nasilje u porodici, pozovi 122!”

Višemjesečna kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – reaguj“ kao dio projekta „Prevencija i sprečavanje porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu“ u završnoj je fazi. Trenutno se analiziraju aktivnosti koje su provedene tokom kampanje i njihovi rezultati.
U Udruženju „Vive žene“ koje je, uz kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, nosilac Projekta, kažu da možemo govoriti o konkretnim rezultatima na terenu.

Sve aktivnosti koje su provedene u okviru Kampanje „Čuješ, vidiš, znaš-reaguj„ osmišljene su na bazi rezultata analize stanja na terenu kada je u pitanje nasilje u porodici. Jedan od pokazatelja te analize bila je činjenica da se zaštitne mjere koje propisuje Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH ne izriču dovoljno i dosljedno.

“Da bismo to stanje popravili i unaprijedil u saradnji sa MUP-om TK mi smo napravili jedan mali priručnik, džepno izdanje Smjernica za postupanje policije u slučajevima porodičnog nasilja, koje će njima koristiti u svakodnevnom radu da, ukoliko se desi na terenu da imaju dilemu o kojoj vrsti nasilja se radi ili kako postupiti da se te neke proceduralne dileme otklone” ističe Suzdina Bijedić iz Udruženja građana „Vive žene“ Tuzla.

Drugi cilj koji je imala ova Kampanja bilo je podizanje svijesti građana o tome da porodično nasilje nije privatni problem, i da smo svi dužni, svako saznanje o porodičnom nasilju prijaviti nadležnima, prvenstveno policiji. Najmanje 940 građana Tuzlanskog kantona obuhvaćeno je akcijom „Od vrata do vrata“ koja je bila dio Kampanje, a u kojoj su s njima o porodičnom nasilju razgovarali policajci i studenti Univerziteta u Tuzli. Pripremljeni su i prigodni videomaterijali koji su emitovani putem medija.

“Da bismo dosegnuli do što većeg broja građana, koji su različitih starosnih uzrasta, mi smo pokrenuli i internetsku kampanju, on-line kampanju preko društvenih mreža, na način da smo sav materijal koji smo napravili promovisali putem web stranice, ali i putem facebook stranice, gdje su građani mogli participirati, davati svoje prijedloge, mišljenja, učestvovati u tome. Na neki način smo izazvali to da se oni angažuju u ovoj temi i da sami daju doprinos kako Kampanji tako i da utiču na okruženje oko sebe da se nasilje u porodici prijavljuje” ističe gospođa Bijedić.

Kako bi se analizirali efekti Kampanje ovih će dana biti održano pet sastanak s predstavnicima Ministarstva unturašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prvi pokazatelji ohrabruju.

“Na osnovu prvog sastanka možemo zaključiti da je 100% učesnika, dakle pripadnika MUP-a TK pokazalo da je Kampanja držala u fokusu ovu temu, da je došlo do direktnih promjena u policijskim stanicama, kada je u pitanju i nadzor provođenja zaštitnih mjera, ali i osjetljivost za ova pitanja i prepoznavanje potreba žrtava nasilja u porodici kao i do povećanja izrečenih zaštitnih mjera” kaže gospođa Bijedić.

U Udruženju „Vive žene“ ističu da je ova Kampanja specifična po tome što je u cijelosti provedena u saradnji s policijskim službenicima, onima koji se prvi pojavljuju na terenu kada se prijavi porodično nasilje i kada treba zaštititi žrtvu. Očekuju da će poruke koje su se čule i u medijima i na ulicama Tuzlanskog kantona, nastaviti prenositi i nakon njenog zvaničnog okončanja, jer porodično nasilje je globalni fenomen, a u Bosni i Hercegovini nažalost mnogo je faktora koji ga potiču.

“Ako ne preveniramo, ako ne govorimo o ovom problemu, ne radimo sa počiniteljima nasilja, ako ne pomažemo porodicama da se oporave, da poboljšaju odnose, da poboljšaju komunikaciju, da nauče tehnike prevazilaženja agresije, agresivnih inpulsa, nasilje će se nastavljati” zaključuje Suzdina Bijedić iz Udruženja “Vive žene”.

Kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – reaguj! Prijavi nasilje u porodici i pozovi 122“ dio je projekta „Prevencija i sprečavanje porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu”, koji se realizuje u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ koji finansira Evropska unija, a provodi organizacija UN Women.

Pročitajte...