Zapošljavanje bh-a državljana u inostranstvu

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine izradila je prednacrt Programa rada za 2022. godinu u kojem su date određene projekcije vezane za broj posredovanja koji bi se mogao desiti u narednoj godini. Urađeno je to na osnovu analiza i podataka iz ranijeg perioda. Posrijedi je riječ o dva osnovna programa u kojima Agencije posreduje pri zapošljavanju bh-a radne snage u Sloveniji i Njemačkoj. Slovenija zapošljava sva zanimanja, dok je Njemačka primarno zainteresirana za zdravstvene tehničare iz Bosne i Hercegovine.

Osnov za zapošljavanje u Sloveniji je međudržavni sporazum, dok je osnov za radni angažman u Njemačkoj, međuinstitucionalni sporazum Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezne agencije za zapošljavanje Njemačke. U prošloj godini kao jedna od posljedica pandemija bilo je značajno smanjena potražnja za radnom snagom iz naše zemlje. Stanje se stabilizira pa se i trend potražnje vraća na podatke od prije dvije i tri godine. Pretpostavlja se da je broj radnika koji bi mogli ostavriti radni angažman znatno veći jer se cifra od osam i po hiljada zapravo odnosi na broj oglasa. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine upozoravaju da treba biti oprezan i kod same realizacije oglasa kojima se traže radnici iz Bosne i Hercegovine, budući da dosadašnja praksa pokazuje da nisu svi objavljeni oglasi i realizirani. Što se tiče medicinskog kadra koji bi mogao pronaći posao u Njemačkoj, već sada se planira organizacija intervjua za najmanje 215 zainteresiranih kadnidata za posao njegovatelja, a koji odgovaraju uvjetima iz Sporazuma dviju agencija.