20. jula odluka o trasi ceste Beograd-Sarajevo

Na sastanku državnog i entitetskih ministara prometa i komunikacija u Sarajevu nije dogovorena trasa buduće ceste Sarajevo – Beograd, već će biti zatraženo da idućem sastanku koji će biti održan do 20. jula prisustvuje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i entitetski premijeri. Iz Vlade Tk još jednom naglašavaju koliko je važno da autocesta prodje kroz TK, ne samo zbog toga što je ekonomski najpotentniji već i zato što bi na ovaj način došlo do aktiviranja svih privrednih potencijala najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji BiH.
Sagovornici: Bego Gutić, premijer TK i Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi TK

Pročitajte...