Kulturnim i sportskim manifestacijama nastavljeno obilježavanje Dana Općine Banovići

U Banovićima je, brojnim manifestacijama, nastavljeno obilježavanje Dana Općine. U okviru Banovićkog kulturnog ljeta održani su: izviđački višeboj, pozorišna predstava za djecu „ Ježeva kućica“, izložba umjetničkih radova Anide Terzić i koncert Kulturno-umjetničkog društva Bečej.

Više u viodeo prilogu u kojem govore:

Robert Lapčević, Stariješina IO „Plamen“ Banovići

Ivan Klašnić, Izviđači Brčko Distrikt

Miodrag Đokić, OI „Lola“ Niš

Novinar: Edin Kovačević

Snimatelj i montaža: Fikret Kerić

Pročitajte...