Korajlić: O odlukama Ustavnog suda se ne raspravlja!

Ispunjavanje zadataka sadržanih u dokumentu Program reformi koji je NATO prihvatio, uzimajući u obzir trenutnu političku situaciju u BiH, neće ići željenom dinamikom. Naprotiv, izjave koje ovih dana daju zvaničnici RS-a u institucijama BiH ne ulijevaju nadu da će se suštinski raditi na reformama.

Sigurnost granice

Kako je poznato, BiH je Program reformi uputila u sjedište NATO-a u Bruxelles, u decembru 2019, koji je NATO ubrzo prihvatio. Između ostalog, u dokumentu je istaknuto “da postoje ozbiljne prepreke za funkcionisanje pravosuđa koje treba rješavati u narednom periodu”. Među važnim pitanjima kojim treba posvetiti pažnju je sigurnost granice. Prioritet ostaje borba protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Zanimalo nas je da li je Ministarstvo sigurnosti preuzelo konkretne korake i da li radi na ispunjavanju obaveza iz Programa reformi.

– Odmah po dobijanju Programa reformi identificirane su aktivnosti za čije provođenje je zaduženo ovo ministarstvo. Nakon toga održan je i sastanak šefova svih sektora na kojem su ove aktivnosti podijeljene u skladu s nadležnostima, kako bismo počeli njihovo provođenje. Opredjeljenje Ministarstva je da se sve aktivnosti završe pravovremeno, s ciljem jačanja sigurnosnog sektora, a tim i sigurnosti svih građana, kažu u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Nakon odluke zvaničnika iz RS-a u institucijama BiH da ne učestvuju u odlučivanju zbog odluke Ustavnog suda BiH, a što prate i zaključci Narodne skupštine Srpske, u narednom periodu teško je očekivati zamah u reformskim procesima. Profesor dr. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže za Oslobođenje da svi oni koji imaju obavezu po zakonu da izvršavaju zadatke, moraju to raditi. Posebno kada je u pitanju provedba odluke Ustavnog suda BiH.

– Ako ih neko ne bi izvršavao, institucije bi trebale da pokrenu postupke, od disciplinske do krivične odgovornosti. Ako budemo ovako razmišljali, da je to politika bošnjačka, srpska i hrvatska i da to njihove vođe ne žele tako, to ne može da ide na takav način. Svi koji se nalaze na određenim pozicijama moraju raditi, provoditi zakone i sporazume koje je potpisala BiH. Pod hitno se Tužilaštvo treba uključiti i policijske agencije, da se vidi ko je odgovoran za neprovođenje odluka, kaže prof. Korajlić.

Moglo je drugačije

U situaciji političke blokade trpe i građani. Međutim, prof. Korajlić napominje da su građani birali ovakve predstavnike vlasti.

– Vjerujem da se neki pitaju da li su mogli birati drugačije. Ovo je poruka da svi još jednom razmislimo. Moramo gledati ko je na tom državotvornom putu kojim treba da ide BiH. Uvijek može biti nezadovoljnika. Ali, kada je u pitanju odluka Ustavnog suda BiH, o njoj se ne raspravlja. Mislim da treba utvrditi koliko odluka nije provedeno i da se protiv svih koji ih nisu izvršili pokrenu postupci i da se utvrdi njihova odgovornost, ističe Korajlić.

(RTVTK/OSLOBOĐENJE: