85 volontera CK TK pruža pomoć učesnicima Marša mira

Novinar Emina Ramić

Volonteri Crvenog križa raspoređeni su u ekipe prve pomoći, sanitetske  te logističke ekipe. Dio aktivnosti se odnosi na distribuciju voća i vode za sve učesnike Marša mira. „Fokus aktivnosti je na pružanju prve pomoći ovogodišnjim učesnicima Marša mira , imamo 8 ekipa koje cijelo vrijeme pješače sa učesnicima“ kaže Merima Sarajlić, sekretar CK TK.

Osim toga Crveni križ je  uključen i u podršku sanitetskim ekipama koje pružaju svoje usluge učesnicima Marša dok je ejdna ekipa volontera prisutna u ambulantama u mjestima noćenja učesnika Marša. Kada su u pitanju Covid -19 mjere prate se upute organizatora. Kako je kazao dr. Almir Jagodić, volonterske ekipe CK TK na raspolaganju imaju i određenu količinu brzih antigenskih testova koje će kada se procijeni potrebnim upotrijebiti.

Najveći izazov ove godine učesnicima Marša mira mogle bi biti visoke temperature. Prema najavama meteorologa konstantno će biti preko 30 stepeni. Dobro je znati da će  učenicima u svakom momentu na raspolaganju biti volonteri spremni da priskoče u pomoć.