“ACCOUNT”: Zakon o javnim nabavkama BiH ima propuste

„Zakon o javnim nabavkama BiH koji je na snazi od 2014. godine ima brojne propuste zbog kojih nije moguće spriječiti podložnost korupciji“, izjavili su predstavnici Antikorupcijske mreže „ACCOUNT“ BiH, na press konferenciji održanoj u Tuzli. Kako kažu, najveći propusti su u dijelu koji reguliše planiranje javnih nabavki.Transparentnost nije potpuna i ponuđači nemaju pregled svih planova, jer zakonska obaveza objavljivanja važi samo za ugovore veće od 50 000 KM za robe i usluge i 80 000 za radove. Većina ugovornih strana pribjegava konkurentskim zahtjevima i direktnim sporazumima za ugovore manje od 6000.Prema članu 17. Zakona o javnim nabavkama ugovorne strane dužne su objaviti godišnji plan nabavke na internet stranici, ali nije precizirano šta da čine ugovorne strane koje nemaju web, tako da nisu obavezne objavljivati ni na centralnom portalu za javne nabavke. “Od 108 ugovornih strana obuhvaćenih monitoringom 93 su imale svoj web, ali je samo 60 njih imalo objavljen plan nabavki”, rekao je Damir Šabanić, koordinator projekta „Monitoring javnih nabavki“, iz Udruženja građana “Justicia”. „Osnovni način za preveniranje korupcije je opstruiran i nadam se da će naše preporuke prema Agenciji za javne nabavke podstaći inicijativu za izmjenu spornih odredbi, rekao je Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže „Account BiH“.

Pročitajte...