Agencija za certificiranje halal kvalitete BiH uspjela je da održi poslovanje

Uprkos pandemiji Korona virusa, koja je globalnu ekonomiju bacila na koljena, Agencija za certificiranje halal kvalitete, uspjela je da održi poslovanje. Bilo je firmi koje su tražile certificiranje, ali i onih koje su odustale zbog smanjenog obima poslovanja. Tako je ova Agencija i u ovoj godini certificirala 10 firmi, dok ih je u procesu certificiranja isto toliko.

Osnovne djelatnosti Agencije za certificiranje halal kvalitete su certificiranje proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima halal standarda, edukacija o halalu, te podrška i promocija halal proizvoda i halal certificiranih proizvođača. S obzirom na sveukupnu situaciju oko pandemije korona virusa i preporuka kriznih štabova o restrikciji kretanja, tako su i aktivnosti Agencije u pojedinim djelatnostima bile smanjene, ističe direktor Agencije Damir Alihodžić.
– Svakako, izradili smo softver koji će nam olakšati poslovanje u nekom narednom periodu i praćenju određenih certificiranih firmi, ali i onih dosijea koje je neophodno pratiti – kaže To Damir Alihodžić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete.

Iako je turistički sektor imao najmanje posla tokom Korone, jer je smanjen dolazak turista, restorani iz Živninica i iz Mostara su dobili certifikat za HALAL standard, dok je jedan restoran iz Travnika u procesu dobijanja halal certifikata.
– Zbog smanjenog obima posla restorani se pokušavaju prestrojavati nakon što pandemija prođe i nakon što se granice otvore da budu spremni i pripremljeni za goste – ističe Alihodžić.

Vrijeme su iskoristili i za provođenje sistema upravljanja i reviziju interne dokumentacije u skladu sa zahtjevima akreditacijskih standarda sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ranijih godina izradili su i aplikciju za mobilne telefone, preko koje potrošači mogu privjeriti da li neki proizvod nosi halal certifikat.
– Aplikacija je halal bazar, gdje možete vrlo jednostavno naći sve halal certificirane proizvode skeniranjem bar koda proizvoda. Svakako ta aplikacija će vam pokazati da li je taj proizvod halal certificiran ili nije – dodaje Alihodžić.

Agencije za certificiranje halal kvalitete ima certificiranih oko 100 kompanija iz Bosne i Hercegovine, dok je 40 kompanija iz Crne Gore, Srbije, Njemačke, Češke i Bugarske. Oko 8 hiljada proizvoda koji se mogu naći na tržištu nosi halal certifikat.