Agencija za zaštitu ličnih podataka u prošloj godini je zaprimila oko 130 prigovora građana

Agencija za zaštitu ličnih podataka u prošloj godini je zaprimila oko 130 prigovora građana o različitim oblicima nezakonite obrade ličnih podataka. Među prigovorima su oni o nezakonitoj obradi jedinstvenog matičnog broja, prikupljanja uvjerenja o nekažnjavanju, te na objavu ličnih podataka na oglasnim tablama.