Ajdinović: Nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti i u 2019. godini (VIDEO)

Federalni inspektori imali su pune ruke posla i dobre rezultate u protekle tri godine, pa i u 2018., proizilazi iz izlaganja direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića na pres-konferenciji održanoj u Sarajevu.

Osim što je najavio nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti i u 2019., Ajdinović je ustvrdio da je suzbijanje nepravilnosti zatečenih u inspekcijskim nadzorima doprinijelo pobošljanju ekonomskih i socijalnih parametara.

Jedna od lanjskih pojačanih aktivnosti inspektora je bila borba protiv sive ekonomije u suradnji s kantonalnim upravama, a najčešće zatečene nepravilnsoti su bile rad „nacrno“, neizdavanje fiskalnih računa, rad bez odobrenja, prodaja robe bez porijekla itd.

Izvršeno je ukupno 7.939 inspekcijskih nadzora, evidentirano 2.728 radnika „nacrno“ od konstrolisanih 6.171 te izrečeno 346 privremenih mjera zabrane rada poslovnim subjektima odnosno 67 „pečaćenja“.

Iznos po osnovu prekršajnih naloga je 6.767.154 KM.

Vlada Federacije je pokrenula projekat medijske kampanje s osnovnim ciljem da bude smanjen broj radnika „nacrno“, odnosno povećan broj novouposlenih koji trenutno rade u tzv. ‘sivoj zoni’, kazao je Ajdinović. Generalni slogan kampanje je: „Prijavi me, ohrabri me“, s porukom poslodavcima da ulažu u radnike jer su oni njihov najveći kapital te da s njima zaključe ugovor o radu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je na današnjoj pres-konferenciji poruku cijeloj javnosti da prijavljuje rad „nacrno“ a radnicima da zahtijevaju njihova prava, odnosno prijavu na fondove za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstvo i za nezaposlenost.

Direktor Ajdinović je ustvrdio i da Uprava na čijem je čelu ima uspostavljen sistem za borbu protiv korupcije i da će nastaviti kontinuirano da ga unapređuje budući da je jedan od ključnih činilaca od čije nepristrasnosti i profesionalnosti zavisi efektivna borba protiv tog društvenog zla.

Ajdinović se referirao i na učinke inspekcije u oblasti zaštite okoliša te kao jedan od dobrih rezultata naveo sadašnje stanje u vezi s kompanijom GIKIL u odnosu na stanje od svega nekoliko mjeseci prije, nakon izricanja privremene obustave rada kompaniji. U poređenju, direktor je pokazao fotografije s lokacije Puračićkog mosta, gdje je ranije uslikana zagađena vode rijeke Spreče, a “sada se vide patke na vodenoj površini”.

U izuzetno velikom broju podataka koje je direktor Ajdinović prezentirao na ovoj pres-konferenciji vezano za učinke inspekcija u protekle tri godine, naveo je obavljenih 37.899 inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli te 388.653 na graničnim prijelazima, carinskim ispostavama i mjestima carinjenja. Iznos po osnovu prekršajnih naloga je 23.398.544 KM, iznos naplaćenih taksi u prekograničnom prometu 7.928.384 KM, a naplaćenih naknada 12.441.147,10 KM.

Tržišni inspektori su u periodu 2016-2018. godina stavila izvan prometa proizvode u vrijednosti 8.223.108 KM.

Finansijski efekti uticajem federalnih inspekcija su 25.007.435,12 KM u 2018. godini u kojoj je u unutrašnjoj kontroli izvršeno 11.176 nadzora i sačinjeno 10.722 zapisnika. U prekograničnom prometu je bilo 131.117 nadzora te s 2.458 rješenja naloženo otklanjanje nedostataka.

Lani je bilo 5.618 prekršajnih postupaka koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnog naloga, kao i deset podnesenih prijava o počinjenom krivičnom djelu, kazao je Ajadinović.

Federalna uprava za inspekcijske poslove realizirala je prošle godine sve pristigle odluke Vlade Federacije BiH, a od 32 zaključka, njih 28 dok je za preostala četiri realizacija u toku.

Incidentne situacije, odnosno prioritetni nadzori u 2018. godini bili su vezani prvenstveno za postupanje inspekcije za zaštitu okoliša, koje su rješavane prvenstveno u slučajevima prekoračenja pravila kod industrijskog ispuštanja zagađenih gasova i čestica u atmosferu.

Građevinska inspekcija je djelovala na sprečavanju gradnje u zoni nacionalnih spomenika u Sarajevu, Mostaru, Jajcu, Blagaju i Počitelju, dok su vodni inspektori djelovali u incidentim situacijama vezanih za ispuštanje otpadnih tvari u rječne tokove Spreče i Bosne te poduzimali upravne i kaznene mjere protiv zagađivača.

Federalni fitosanitarni inspektori su radili na sprečavanju zaraznih bolesti biljaka, primarno nadzirali da li ima štetnih organizama na uvoznom krompiru, dok je veterinarska inspekcija prioritetno djelovala na saniranju stanja kod oboljelih životinja i insekata.

Tržišna inspekcija je tokom kontrole kvaliteta i kvantiteta u skladištima robnih rezervi utvrdila nedostatak količina u određenim skladištima pšenice te naložila otklanjanje nedostataka.

Direktor Ajdinović je u mnoštvu drugih podataka o učincima inspekcije u 2018. naveo mjeru povlačenja iz prometa 1.400 kilograma meda čiji kvalitet nije odgovarao propisima, a u oblasti zaštite prirode, odnosno sprečavanja nezakonitog držanja autohtonih domaćih i divljih životinjskih vrsta u zatvorenim prostorima, spomenuo i udomljavanje dva medvjeda od kojih je jednog zbrinuo EKO FIS Vlašić.

Ajdninović je naveo i brojne druge podatke o rezultatima drugih inspekcija te kazao da instituciji na čijem je čelu nedostaje još inspektora u oblastima u kojima se na terenu javlja najviše problema. Izrazio je nadu da će rebalansom ovogodišnjeg budžeta, biti osiguran novac za prijem nedostajućih kadrova.

Inače je zahtjev Federalne uprave inspekcija da njen budžet za 2019. godinu iznosi 10.479.580 KM.

Pročitajte...