Akcija OSCE-a za zdraviji okoliš u Tuzli

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini na području Tuzle organizuje niz aktivnosti koje za cilj imaju promociju zaštite okoliša. Provedba ovih aktivnosti će simbolično biti obilježena danas u Tuzli postavljanjem informativne table s edukativnim sadržajem u svrhu podizanja svijesti građana o značaju pravilnog odlaganja otpada.   U okviru ovih aktivnosti, informativne table će biti postavljene na još sedam lokacija na području Tuzle. Ranije je, u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice i Gradskom upravom Grada Tuzle, realizirana akcija sadnje drveća na šetalištu uz rijeku Jalu.  Pored toga, u saradnji sa Vijećem mladih Tuzla, Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla i ekološkim nevladinim organizacijama će tokom mjeseca jula biti organizovana akcija čišćenja izletišta Ilinčica.