Aktiv direktora OŠ TK o potrebama škola

Sastanak Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona sazvan je s ciljem sagledavanja trenutne situacije u osnovnom obrazovanju. Prezentovane su potrebe škola po pitanju kapitalnih ulaganja. Aktiv direktora nastoji riješiti i trenutnu situaciju koja se odnosi za zabranu organiziranja školskih takmičenja subotom.