VSTV bi, kako su naveli, trebao imati na umu da su provjere i ravnoteže temelj slobodnog, demokratskog društva.

– Upućivanje službenika pravosudnog sektora da ne sarađuju sa komisijom zakonodavnog tijela djeluje kako protiv pravosudne odgovornosti, tako i protiv njene neovisnosti – naveli su iz Američke ambasade u BiH.