Analiza antikorupcijskog pravnog okvira i preporuke za njegovo unapređenje

Projekat Evropske unije “Institucionalna podrška antikorupciji u BiH – IPAK” predstavit će naredne sedmice analizu antikorupcijskog pravnog okvira i preporuke za njegovo unapređenje i usklađivanje.

Na konferenciju, koja će 13. novembra zbog pandemije biti organizovana putem internet video platforme, pozvani su predstavnici parlamenata i ministarstava pravde na svim nivoima u BiH, svih antikorupcijskih tijela, kao i nevladine organizacije aktivne u borbi protiv korupcije i mediji koji prate ovu oblast.

Skup će otvoriti predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH, Nicolas Bizel, rukovodilac operativnog odjela I (pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave).

IPAK je pripremio sveobuhvatnu analizu potreba i preporuke za unapređenje, konsolidaciju i usklađivanje antikorupcijskog pravnog okvira u BiH i na ovoj konferenciji oni će se analizirati kako bi se odgovorni i nadležni informisali i podstakli za unapređenje propisa.

Analizu će predstaviti stručnjaci angažirani na projektu Srđan Blagovčanin i Bojan Kovačević.

Cilj Konferencije je i utvrđivanje mogućih prepreka na ovom planu i načina za njihovo prevazilaženje. Tim IPAK projekta će pažljivo pratiti diskusiju i komentare na nalaze i preporuke i koristiti ih za izmjene i dopune preporuka, najavili su organizatori.

Pročitajte...