Aqua Bristol, banja jedinstvene kvalitete u BiH

Tuzlanska slanica još od vremena Rimljana, Grka i Turaka poznata kao izrazito ljekovita. Svoje zasluženo mjesto dobila je gradnjom savremenog zdanja, Aqua Bristola. Danas se novom ruhu i dalje se koristi ona ista slanica koja je na ovom porostoru poznata stoljećima. Tuzlanska smanica na daleko je poznata u liječenju ginekoloških oboljenja i postraumatskih stanja nakon povreda ili operacija. U ovom lječilištu uspješno se liječe razna neurološka oboljenja i bolni sindromi. Ovo savemeno lječilište posjećuju ljudi iz cijelog svijeta.

Već više od 2 godine uspješno liječe ranjenike iz Libije. Kako bi odgovorili svim porebama pacijenata sve preventivne, terapijske i rekreativne procedure provode se na uređajima renomiranih svjetskih proizvođača, pod rukovodstvom profesora – specijalista fizikalne terapije i reumatologije te visoko educiranog osoblja.

Odnedavno se u Lječilištu Aqua Bristol realizira program kardiovaskularne rehabilitacije za pacijente s prostora TK, a koje refundira Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Ovo će pacijentima olakšati oporavak s obzirom da se radi o oporavku po visokim svjetskim standardima. Osim ambulantnog liječenja, moguće je i stacionarno liječenje u okviru lječilišta, gdje klijenti imaju na raspolaganju dvokrevetne sobe, a klijenti koji žele luksuzniji smještaj hotela Mellain imaju direktini pristup u lječilište.