Banovići domaćin stručnog skupa bh kardiologa

U BiH sve je veća smrtnost od kardio i cerebrovaskularnih oboljenja. O tome ali i liječenju i prevenciji ovih oboljenja bilo je riječi na stručnom skupu kardiologa koje je u Banovićima organiziralo Udruženje kardiologa BiH. Jedan od predavača na ovom skupu bio je predsjednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju i sprječavanje infarkta i moždanog udara. Riječ je o međunarodnoj mreži ovakvih centara koja je od danas uvećana za još jedan – Centar u Domu zdravlja Banovići.

Pročitajte...