Bez novca MMF-a: Čeka li nas novo unutrašnje zaduženje?

Vlasti u BiH zatražile su kredit od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od milijardu i 500 miliona maraka. Međutim, još uvijek nije došlo do njegove realizacije. Sredstva MMF-a neophodna su radi stabilnosti budžeta, kako kantonalnih i entiteskih, tako i državnog budžeta. Ukoliko se desi da se ne postigne politički konsenzus za sprovođenje aranžmana sa MMF-om, ekonomski analitičari mišljenja su da će to za posljedicu imati nestabilnost budžeta, ali i porast unutrašnjeg zaduživanja.

Novinarka: Devleta Brkić

Ukoliko BiH ne dobije tražena sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, koja su neophodna radi budžetske likvidnosti, ekonomski analitičari ističu da će to za posljedicu imati povećanje unutrašnjeg zaduženja. Admir Čavalić, analitičar iz Tuzle, ističe da se to već desilo u manjem bosanskohercegovačkom entitetu dok FBiH planira da do kraja godine vrši dodatna zaduženja preko izdavanja vrijednosnih papira na domaćem tržištu.

– Znači, rast će dug u nepovoljnijim uvjetima u poređenju sa MMF kreditom. Ono što je loše u tom smislu što se neće ispunjavati neke reforme. Nećemo provoditi strukturne ekonomske reforme kao što bi se radilo da smo ušli u kreditni aranžman sa MMF-om. Jasno je da postoje nedostajuća sredstva, naročito za kantone, jer svi kantoni ukjlučujući i TK očekuju podršku sa nivoa Federacije BiH. Međutim, usljed nemogućnosti realizacije kredita mi ta sredstva jednostavno nemamo, dodaje Čavalić.

Ministar finansija TK Vedran Lakić kazao je da bi jedini i najveći izazov s kojim će se suočiti Budžet TK u narednom periodu mogla biti upravo nedostajuća sredstva od MMF-a.

– Iskreno se nadamo da će ova sredstva biti doznačena TK i ostaluim kantonima, kao što je to bilo i prošle godine. Radi se o iznosu od oko 38/39 miliona maraka koja će u potpunosti zatvoriti sve ono što je planirano u Budžetu za 2021. godinu, naglasio je ministar Lakić.

Vlasti manjeg bosanskohercegovačkog entiteta „koče“ aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zbog reformi koje se zahtjevaju, a koje se tiču prenosa nadležnosti. Analitičar Čavalić naglašava da nažalost nema političke volje za realizaciju kredita.

– Međutim ono što imam informaciju da predstavnici MMF-a intenzivno lobiraju i fokusiraju se na određene oblasti. Imali smo u FBiH pitanja rješavanja komisje za vrijednosne papire, to se prije neki dan riješilo na pozitivan način. Ono što će biti problematično jete stav entiteta RS prije svega po pitanju jedinstvenog računa građana, fizičih lica na nivou Centralne banke, zaključio je analitičar Čavalić.

Podsjetimo, uslovi MMF-a koje naša zemlja mora da ispuni za tranše kredita odnose se na reformu javne uprave, javnih preduzeća i zdravstvenog sistema.

(RTVTK)

Pročitajte...