BH institucije odgovorile na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Bosanskohercegovačke institucije su odgovorile na dodatnih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, a Vijeće ministara BiH ove sedmice je finaliziralo posao i usvojilo date odgovore.  Odgovori su potom proslijeđeni u Brisel kako evropske institucije mogle dati mišljenje o dodjeli kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU. Prvi upitnik Evropske komisije sa 3 242 pitanja upućen je BiH 2016 g. Prošle godine Evropska komisija postavila je dodatnih 655 pitanja, koja se uglavnom odnose na pojašnjenja ranije datih odgovora. Sve bh institucije su dostavile odgovore.  „Izradom odgovora na dodatna pitanja finaliziran je najteži, najzahtjevniji dio procesa, u ovoj fazi evropskih integracija BiH. Odgovorili smo na ukupno 3 897 pitanja. Naši odgovori su upućeni Briselu na preko 23 000 stranica, uključujući dodatnih 1 300 zakonskih i podzakonskih akata“, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Odgovori iz TK uglavnom su se odnosili na ekonomiju, slobodno kretanje radnika, kapitala, javne nabavke, sigurnost hrane, energiju, socijalnu politiku, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i istraživanja.,Koordinator za poslove EU integracija Senad Ovčina je dodao „Od ukupnog broja 655 pitanja, nisu sva pitanja bila iz nadležnosti kantona. Otprilike 1/5 odgovora se odnosila na kantone, a konkretno za TK bilo je 128 pitanja, odnosno predstavnici TK su unijeli 128 doprinosa u informacioni sistem prilikom definiranja ovih konačnih odgovora prilikom tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja“. Svrha dodatnih pitanja bila je da se stekne sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem BiH, te da se ocijeni njegova kompatibilnost sa vrijednostima EU. „Ovim odgovorima na dodatna pitanja mi smo stvorili uslove za davanje mišljenja evropske komisije, da BiH može dobiti kandidatski status, a što se tiče budućih uslova oni se lako mogu rješavati kroz pitanja otvaranja poglavlja i buduće pregovore sa EU, odnosno Evropskom komisijom“, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović. Na formulisanju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, unošenju u informacioni sistem i prevođenju na engleski jezik bilo je angažovano više od 1 500 državnih službenika.

Pročitajte...