BiH: Do 2020. smještaj za više od 7.200 korisnika kolektivnih centara

– Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice

SARAJEVO (AA) – U organizaciji Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika pri Narodnoj skupštini RS-a u Neumu se održava tematska sjednica pod nazivom “Zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“, javlja Anadolu Agency (AA).

Dva dana trajanja sjednice posvećena su izlaganjima o socijalnom stanovanju, pri čemu se posebna pažnja posvetila projektu zatvaranja kolektivnih centara za što se BiH kod Razvojne banke Vijeća Evrope zadužila u iznosu od 120 miliona KM.

Uz prisustvo brojnih načelnika gradova i općina u BiH govorilo se i o pravnom okviru socijalnog stanovanja i izazovima i rješenjima s kojima se suočavaju lokalne zajednice prilikom realizacije ovog projekta.

“Cilj i namjena tematske sjednice jeste da se nađu modaliteti i kriterijumi na prostoru BiH da izbjeglice, raseljena lica i povratnici imaju iste uslove tokom rješavanja problema kolektivnih centara, a koji je više od 20 godina od završetka rata prisutan”, kazao je Senad Bratić, predsjednik Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u NS RS-a.

Sjednicu je otvorila ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, naglasivši kako se i ovim skupom nastavlja saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, na svim nivoima od državnog do općinskih.

Naglasila je da se takvim načinom rada pospješuje “naša koordinacija i komunikacija i tako brže dolazi do zajedničkih rješenja na svim nivoima vlasti u BiH o pitanju izbjeglih i raseljenih lica, korisnika kolektivnih centara i ostalih socijalno ugroženih kategorija stanovnika u našoj zemlji”.

“Ovo je prilika da zajedno razgovaramo o provedbi projekta zatvaranja kolektivnih centara u BiH, odnosno o dva važna pitanja vezana za ovaj projekat. Prvo je dinamika izgradnje odnosno zatvaranja kolektivnih centara do 2020. godine, a drugo je kreiranje pravnog okvira za sve korisnike socijalnih stanova na jednakim osnovama na cijelom području BiH”, poručila je ministrica Borovac.

Predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić je naglasio kako je ova tematska sjednica pokazala odlučnost i postojanje političke volje da se konačno riješi pitanje kolektivnih centara u BiH te reguliraju prava i obaveze budućih stanara novoizgrađenih objekata neprofitnog socijalnog stanovanja u koji će biti smješteni današnji korisnici kolektivnih centara.

Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, i Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica RS naglasili su da je zatvaranje kolektivnih centara jedan od najznačajnijih projekata koji trenutno provode entitetska ministarstva, te da će rasprava i zaključci sjednice u Neumu doprinijeti poboljšanju položaja raseljenih lica i povratnika, ali i odnosu nadležnih institucija u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Marina Barreiro, šefica Sekcije za ljudska prava pri Misiji OSCE-a u BiH je u svom obraćanju navela kako je „važno da su predstavnici vlasti sa državnog, entitetskog i lokalnog nivoa zajednički usaglasili aktivnosti vezane za zatvaranje kolektivnih centara u BiH. Nadamo se da će danas dogovoreni zaključci biti usvojeni u svim nadležnim parlamentima, kako bi povratnici i raseljene osobe mogli ostvariti adekvatan pristup stambenom zbrinjavanju, medicinskim uslugama i zdravstvenom osiguranju, bez diskriminacije“.

Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja –CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

(RTVTK/AA)

Pročitajte...