BiH entiteti će tražiti zabranu izvoza drvnih sortimenata

Entitetske vlade Bosne i Hercegovine usaglasile su kako će od Vijeća ministara naše zemlje tražiti zabranu izvoza šumskih drvnih sortimenata koja bi uskoro trebala stupiti na snagu. Uvođenje ove mjere zasigurno će doprinijeti drvoprerađivačima u BiH, te domaćim potrošačima koji se proteklih godina bore s nestašicom drvnih dobara. Radna grupa u koju su bili uključeni predstavnici drvoprerađivača iz BiH te privrednih komora oba entiteta usaglasila je mjere koje će dostaviti Vijeću ministara BiH. Prva mjera je zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata na period od dvije godine. Druga mjera je uvođenje takse na izvoz rezane građe od bukve i hrasta. Entitetske vlade će tražiti i zaštitu domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, i to uvođenjem takse na izvoz ogrjevnog drveta na period od dvije godine.

Pročitajte...