Borba protiv korupcije, tema godišnje konferencije danas u Sarajevu

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizuje danas u Sarajevu godišnju konferenciju pod nazivom “Borba protiv korupcije kroz unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje kapaciteta antikorupcijskih institucija“.

Cilj konferencije jeste podržati daljnje jačanje napora institucija vlasti na svim nivoima u BiH u implementaciji strategija i akcionih planova kao ključnih antikorupcijskih mehanizama.

Pored predstavnika vlasti na konferenciji će sudjelovati i predstavnici civilnog društva kao važni partneri u borbi protiv korupcije i komunikacije s građanima, saopćeno je iz OSCE-a.

(RTVTK/FENA) J.Č.