BOSS o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala

Saopćenjem za javnost oglasila se Bosanska stranka, u povodu nove Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Saopćenju, ovom odlukom su djeca oboljela od dijabetesa stavljena u teži položaj, uvođenjem participacije za nabavku i ugradnju inzulinske pumpe i potrošnog materijala. Ranijom odlukom kompletan iznos ugradnje prve inzulinske pumpe snosio je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a sada se od roditelja traži da plate 2.380 maraka za inzulinsku pumpu, te 39 maraka mjesečno za potrošni materijal.
Iz BOSS-a navode da, u ovom trenutku na ugradnju pumpe čeka dijete RVI iz Čelića i druga djeca čiji roditelji nemaju navedeni iznos finansijskih sredstava, dok Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona posluje sa višemilionskim viškom finansijskih sredstava, navodi se u saopćenju za javnost BOSS-anske stranke.