Branioci BiH i njihove porodice posjetile Memorijalni centar „Veljaci“, te Memorijalni centar „Potočari“

Oko hiljadu bivših boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, sada članova boračkih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas su boravili u Bratuncu i Srebrenici. Nastavili su tako tradiciju odavanja počasti žrtvama genocida i njegovanja uspomena na najbolje sinove i kćeri naše zemlje.