Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja veći za 9.276

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan broj zaposlenih u tom entitetu na dan 7. septembra 2020. po prebivalištu osiguranika iznosio je 516.883. Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 5. maja 2020. zabilježen najmanji broj zaposlenih i iznosio je 507.607. Na dan 7. septembra 2020. broj zaposlenih iznosio je 516.883 i veći je za 9.276 u odnosu na 5. maj 2020. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka. Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Pročitajte...