Budžet TK-Prošlogodišnji deficit milion i 273 hiljade KM

Deficit u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020.godinu iznosi milion i 273 hiljade maraka. U cilju očuvanja finansijske stabilnosti Ministarstvu finansija TK navode da očekuju da sredstva ne ime pomoći budu doznačena iz Federalnog budžeta. Inače, uzmu li se u obzir dugoročne obaveze, te ostvareni deficit ukupan dug kantona iznosi oko 44,5 miliona maraka.