CCI: Korupcija nije problem pojedinaca!

Grupa ste građana koja se suočava sa korupcijom u vašoj zajednici i zbog toga ne možete da ostvarite pravo koje pripada vama ili širem krugu ljudi?
Trpite posljedice loših odluka donesenih usljed zloupotrebe položaja ovlaštenih lica ili nezakonitog postupanja vlasti?
Više informacija o dobijanju podrške vašim inicijativama u daljoj borbi protiv korupcije dostupno je putem linka: http://cci.ba/focus/1/41/75.html