CIK: Omogućeno glasanje i iz Češke, Francuske i Grčke

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici dopunila je Odluku o listi zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

Sada se na dopunjenoj listi nalaze i Republika Češka, Republika Francuska i Republika Grčka, a od ranije su na listi Australija, Kanada, Mađarska, Republika Finska, Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države.

Iz ovih država u uvjetima izuzetno otežanog ili prekinutog poštanskog prometa uzrokovanog pandemijom koronavirusa Covid-19, kao i u slučaju znatno otežanog poštanskog prometa s prekookeanskim zemljama, birač može dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH povratnu kovertu za CIK u posebnoj koverti koja sadrži poštanski žig zemlje iz koje se glasa, a da datum na poštanskom žigu bude najkasnije 15. novembra odnosno za birače koji iz tih država glasaju za Gradsko vijeće Grada Mostara 20. decembra.

Biračima koji iz ovih država glasaju putem pošte sada je omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adresu pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu, uz napomenu da na koverti za diplomatsko- konzularno predstavništvo BiH naznače “Glasački paket- ne otvaraj”, saopćio je Ured za informiranje CIK-a.

Pročitajte...