Civitas organizovao ‘Drugu zajedničku univerzitetsku konferenciju’ (VIDEO)

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas, u saradnji s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, u Sarajevu je organizovao “Drugu zajedničku univerzitetsku konferenciju” posvećenu temama u oblasti obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo.

Kako je kazala Civitas program menadžerica Ivana Kešić, u programu učestvuje studenti, profesori, prodekani i dekani svih osam javnih univerziteta u BiH, a partner i domaćin programa je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

– Prva konferencija je predstavila koliko univerziteti uspijevaju u promociji demokratskih vrijednosti u društvu i koliko i kako rade na jačanju demokratske političke kulture u zajednicama u kojima djeluju. Studenti su tada tražili više prostora i poticaja za naučno-istraživački rad, a mi smo im to omogućili u sklopu druge konferencije – kazala je Kešić.

U okviru aktivnosti vezane za drugu konferenciju studenti su istraživali političku demokratsku kulturu u zajednicama iz kojih dolaze, koliko građani, a posebno mladi participiraju u javnim procesima odlučivanja, a s druge strane dio studenata se bavio istraživanjem nastavnih procesa univerziteta.

– Istraživali su koliko taj nastavni proces utiče na stvaranje demokratske klime i kulture u školskim zajednicama i osnaživanju građanskih kompetencija budućih diplomanata i magistranata. Ovom temom bavili su se studenti univerziteta u Sarajevu i Tuzli, dok su studenti Univerziteta u Bihaću birali aktuelne političke teme i zbivanja, a posebno su se bavili migrantskom krizom – objasnila je Kešić.

Na pitanje zašto se ljudska prava u BiH ne provode, šefica Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a Allyson Algeo ističe da je to potvrda važnosti građanskog obrazovanja.

– Obrazovanje građana je važno jer kada imate zakone koji se ne poštuju, onda je na građanima da se aktiviraju i traže od predstavnika vlasti da se njihova prava poštuju. Američka ambasada podržava program obrazovanja građana još od 1996. godine i za to vrijeme je ostvaren uspjeh. Svake godine oko 204.000 učenika u cijeloj zemlji imaju ovaj predmet kao dio redovne nastave – izjavila je Algeo.

Dodaje da je veliki broj studenata koji prisustvuju današnjoj konferenciji dokaz o važnosti ove teme u obrazovnom procesu, te da je građanska aktivnost jedan od načina da se bh. vlasti aktiviraju u rješavanju aktuelnog problema velike zagađenosti u bh. gradovima.

Konferencija će razmatrati značaj obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo na bh. visokoškolskim ustanovama, značaj razvoja demokratske klime i kulture univerzitetskih zajednica, te odgovornu zadaću univerziteta u promociji univerzalnih vrijednosti demokratije i ljudskih prava u zajednici.

U programu učestvuju studenti, profesori, prodekani i dekani Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Pročitajte...