Danas Dan penzionera u Federaciji BiH

Dan penzionera u Federaciji BiH obilježava se 25. oktobra svake godine. Obilježavanje Dana penzionera u Federaciji BiH počelo je 1997. godine, kada je zbog teškog materijalnog, socijalnog i zdravstvenog položaja ova populacija stanovništva organizirala masovne proteste pred zgradom Vlade Federacije BiH. Nažalost, stanje ove kategorije ljudi se ni do danas nije promjenilo, a u prilog tome govore i poražavajuće činjenice.
U Federaciji BiH od 375 hiljada penzionera, čak njih 65 posto prima najnižu penziju. Ipak u Savezu penzionera kažu da je stnadard penzionera nešto bolji u odnosu na ranije godine. Većina starijih građana nije zadovoljna penzionerskim standardom. Iz Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine insistiraju na dosljednoj primjeni zakona koji je usvojen, a to znači usklađivanje penzija svake godine i vanredno usklađivanje penzija.
Kunto podsjeća na još jednu važnu činjenicu. Od usvajanja Zakona o Fondu PIO niti jednom se radne grupe zadužene za preciziranje i provedbu zakon nisu sastale. Savez je proslijeio više zahtjeva, na koje još nisu dobili odgovor.

Pročitajte...