Danas je 15. maj, Međunarodni dan porodice

Generalna skupština UN-a je 1993. odlučila 15. maj proglasiti Međunarodnim danom porodice, želeći da istakne važnost porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. U vremenu velikih socijalnih razlika i poremećenih životnih vrijednosti, upravo porodica predstavlja sigurno utočište.

Cilj obilježavanje svjetskog dana porodice je afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva. Sociolozi ističu da je upravo porodica mjesto gdje život počinje i završava.

– Ako gledamo samu ulogu i značaj porodice u vremenu u kojem živimo, a isto tako historijski, onda dolazimo do zaključka da mnogi segmenti unutar društva su podložni promjenama, a porodica je ta koja je konstanta. Zato što je porodica upravo ta koja garantuje opstojnost ljudske vrste, odnosno života na zemlji, kazao je Midhat Čaušević, doktor socioloških nauka.

U 21 stoljeću pod uticajem savremenih stilova života porodica se suočava sa dodatnim izazovima, sa različitim problemima koji su manifestovani kroz nekoliko ključnih aspekata, ističe naš sagovornik.

– Prvi aspekt kroz koji se porodica suočava je da porodica postaje zatvorenija u odnosu na društvo, što hoće kazati da su članovi porodice više oslonjeni jedni na druge u odnosu na društvo koje je po svojoj strukturi otvoreno. Savremena porodica ima za cilj da pokaže kako i na koji način prevazići potrebe savremenog svijeta, odnosno ekonomije i društvenih promjena, dodao je Čaušević.

U vrijeme izazova u kojem se trenutno nalazimo, odnosno pandemije koronavirusa, porodica postaje centralno mjesto odvijanja ljudskog života.

Upravo iz tog razloga Međunarodni dan porodice je vrijeme da se ukaže na činjenicu koliko je važna zdrava porodica, i koliki je zapravo njen značaj.

(RTVTK)

Pročitajte...