Danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. OSCE u svom izvještaju upozorava na pad u broju novih optužnica u predmetima visoke i korupcije srednjeg nivoa. Ankete provedene među građanima, ali i zaposlenima u javnim institucijama ukazuju na visok stepen korupcije. Uz kaznenu politiku, od izuzetne važnosti su i preventivne mjere, koje bi trebalo da budu definisane u Strategiji borbe protiv korupcije, čije donošenje se uskoro očekuje.


BiH je među zemljama u kojoj je problem korupcije izražen u mjeri da ostavlja posljedice na gotovo sve segmente društva. U OSCE-ovom izvještaju sačinjenom  na osnovu praćenja rada na predmetima korupcije, uz ostalo, navodi se da je trajanje postupaka sve duže. Osim toga ukazano je i na pad u stopi osuđujućih presuda, koja je sa 80 procenata u 2017. godini pala na 57 procenata u 2019. godini za predmete korupcije srednjeg nivoa, te sa 100 procenata u 2017. godini na poražavajućih 12 procenata u 2019. godini za predmete visoke korupcije.

Glavni tužilac TK, Tomislav Ljubić, uz visoke ocjene rada ovog tužiteljstva navodi i podatke o broju predmeta: “ Iz oblasti korupcije i gospodarskog kriminala, u ovoj godini, pred našim tužiteljstvom u radu su bile 273 prijave. Dakle, u ovim oblastima je bilo ukupno 76 istraga. Broj naredbi o neprovođenju istrage je 99, obustavljeno je 8 istraga, podignuto je 40 optužnica, a potvrđeno 41.”

Općinski sud Tuzla, OSCE u svom izvještaju svrstava u suove sa visokom stopom efikasnosti. “ Kada je u pitanju aktuelni status predmeta korupcije u ovom sudu, mi smo na početku godine imali ukupno 35 neriješenih predmeta. U toku ove godine, zaključno sa novembrom, primili smo 40 predmeta. Riješeno je 39 predmeta, Imajući u vidu vanredne okolnosti, izazvane pandemojim, ipak, možemo reći da je značajan broj tih predmeta riješen,” kaže predsjednik Općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović.

Ankete provedene među građanima, ali i zaposlenima u javnim institucijama ukazuju na visok stepen korupcije. Da ovaj problem ne zaobilazi ni jedan segment društva, uz ostalo, govore i podaci do kojih se došlo provjerom diploma zaposlenih u javnim institucijama, pokrenutom nakon nekoliko afera vezanih za protuzakonito izdavanje diploma.

“Nedavno smo dobili informaciju od Tima Vlade Fderacije, da je u institucijama na Federalnom nivou, znači preduzećima koja su u vlasništvu Federacije, javnim imstitucijama i upravnim organizacijama, u 92 slučaja zabilježena neadekvatna diploma, “ ističe Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije

Provjere su obavljene i u institucijama na nivou Tuzlanskog kantona, Miralem Halilović, šef Tima za prevenciju korupcije TK: “Prema do sada prikupljenim informacijama, u skoro svim ministarstvima, i institucijama, provjera diploma je pri kraju. Do sada nije zabilježen ni jedan slučaj da je došlo do zloupotrebe diploma, u kom bismo imali zaposlene koji imaju lažirane diplome.”

Uz kaznenu politiku, od izuzetne važnosti su i preventivne mjere, koje bi trebalo da budu definisane u Strategiji borbe protiv korupcije, čije donošenje se uskoro očekuje.

 

 

 

 

Pročitajte...