Danas nova prodaja imovine Konjuh-a Živinice

Imovina Fabrike namještaja „Konjuh“ Živinice u stečaju na prodaji je od 2016. godine. Jedan dio imovine je prodat, ali to nije bilo dovoljno za vraćanje cjelokupnih dugovanja povjeriocima, Poreznoj upravi i radnicima. Raspisan je novi tender za prodaju hale i mašina, te neizgrađenog zemljišta u vlasništvu ove fabrike. Usmeno javno nadmetanje će se obaviti danas.