Danas potpisivanje ugovora o izgradnji autoceste na dionici Tarčin-Konjic

Ugovora o izgradnji autoceste na dionici Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, bit će potpisan danas u 11 sati u sjedištu JP Autoceste Federacije BiH u Mostaru.

Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor, i Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalt d.o.o. uime konzorcija izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje, te federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka ispred konzorcija izvođača.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313 eura odnosno 66.584.028 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci, priopćeno je iz JP Autoceste FBiH.

Pročitajte...