Danas promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli održat će se danas u Tuzli. S početkom u 10 sati promovisat će se diplomanti i magistri Medicinskog, Farmaceutskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Mašinskog fakulteta. Za 12 sati planirana je promocija diplomanata i magistara Filozofskog, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Prirodno-matematičkog, Pravnog fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti. Promocija diplomanata i magistara Ekonomskog, Tehnološkog, Rudarsko-geološko-građevinskog i Fakulteta elektrotehnike.

Pročitajte...