Danas sjednica Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK

Zasjedala je i Komisija za rad i socijalnu politiku. Razmatrana su i jednoglasno usvojena dva izvještaja.  Podržan je Izvještaj o radu i izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Predsjednica Komisije ističe da je Služba za zapošljavanje TK uspiješno realizovala planirane aktivnosti u programu rada za 2020.godinu.

Razmatrana i podržana je Analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije.

Sjednica Skupštine TK zakazana je za srijedu, 23 juna u 10 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Pročitajte...