Danas sjednica Predsjedništva BiH

Predsjedništvo BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o prihvatanju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunije o sukcesiji Bosne i Hercegovine bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunije /Socijalističke Republike Rumunije/Rumunije na nivou države i vlade.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Ugovor o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d. Općine Bijeljina, Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže.

Predsjedništvo BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.