Danas sjednica Vlade TK

?

Danas zasjeda Vlada TK. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2021. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine, sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu. Članovi Kantonalne vlade trebali bi donijeti Odluku o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2021.g. na dnevnom redu će se naći  i Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona. Biće razmatran prijdlog o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica.