Danas Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

U Federaciji BiH od 2007. do 2017. godine zabilježena su 93 smrtna slučaja. Povrede na radu također bilježe stalni rast i prelaze cifru od hiljadu godišnje. U povodu Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja, Savez samostalnih sindikata BiH i i Udruženje za unaprjeđenje zaštite na radu FBiH pozvali su nadležne organe vlasti da donesu bolje i primjenjive sigurnosne propise, te započnu preuzimanje evropskih sigurnosnih direktiva.