Danas zasijeda Vlada TK

Danas zasijeda Vlada TK. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. Godinu. Vlada TK danas bi trebala donijeti Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. Godini. Vlada će između ostalog razmatrati Razmatranje prijedloga Uredbe o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Trebala bi biti donesena i Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala.