Danas zasjeda Skupština TK

Poslanici u Skupštini TK danas će raspravljati o prijedlozima nekoliko  zakonaaaa među kojima su izmjene i dopune Zakonaaaa o osnovnom i Srednjem odgoju i obrazovanjum, zatim o dopunama zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, te Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK. Pred kantonalnim poslanicima je i Prostorni plan područja posebnih obilježja  dijela slivnog područja akuulacije Modrac za period od 2016 do 2026 godine sa Odlukom za provođenje Prostornog plana područja  posebnih obilježja dijela slivnog područja. Na dnevnom redu sjednice je i nekoliko izvještaja i informacija o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća kantonalnog nivoa.

Pročitajte...