Danas zasjeda Vlada TK

Danas će zasjedati Vlada TK. Između ostalog,  predviđeno je razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da vrši sve radnje u vezi sa zaštitom stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu u državama – bivšim republikama SFRJ, razmatranj eInformacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA, kao i Razmatranje Informacije o upisu učenika u prvi razred srednjih škola poslije drugog upisnog roka za školsku 2018/2019. godinu. Vlada će razmatrati prijedloga o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa, zatim prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Tuzlanskog kantona i UKC-a Tuzla. Biće razmatrana Informacija o brojuradnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak koji ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

Pročitajte...