Data saglasnost na Program promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

Vlada TK dala je saglasnost na Program promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a za njegovu realizaciju su planirana više od tri miliona KM. Programom su odobreni projekti na području Doboj Istoka, Čelića, Kalesije i Lukavca, kao i projekti iz prošle godine za koje nije provedena procedura javnih nabavki.

Za realizaciju Programa promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u ovoj godini planirano je više od 3 miliona KM, od čega je neutrošen iznos iz ranijeg perioda veći od 2 miliona i 360 hiljada KM. Planirani prihod po ovom osnovu u ovoj godini je 800 hiljada KM. Programom su odobreni projekti za koje je provedena procedura javne nabavke i potpisani ugovori na području općina – Doboj Istok, Čelić, Kalesija i Lukavac u iznosu većem od 430 hiljada KM kao i projekti koji su bili predmetom programa u 2020. godini a za njih nije provedena procedura javnih nabavki. Vrijednost tih projekata je skoro 583 hiljade, a realizirat će se na području gradova Tuzla i Živinice.

– Nove projekte za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta dostavile su tri jedinice lokalne samouprave – Gradačac. Kalesija i Lukavac i vrijednost tih projekata je skoro 637 hiljada KM – napominje Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Realizacijom navedenih projekata uređenja i čišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i projekti čišćenja i uređenja odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu TK će dobiti nove poljoprivredne površine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Uređenjem odvodnih kanala bit će smanjen negativan uticaj viškova vode koji utiču na rast i razvoj biljaka kao i smanjenje poplavljenih poljoprivrednih površina kod većih količina padavina.

– U konačnici imamo Izmjenama i dopunama ovog Programa imamo ukupno planirane projekte u iznosu od 1.710.868 KM, dok sredstava u iznosu od 1.453.131 KM čine neraspoređena sredstav i ona će biti predmet raspodjele kroz Izmjene i dopune Programa kojeg donosi Ministarstvo, a na koji saglasnost ponovo daje Vlada TK – dodaje Smajlović.

Ministar Smajlović naglašava i da neke lokalne zajednice TK ne kandiduju projekte vezane za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Ovim programom finansiraju se i projekti krčenja zemljšta, sanacije klizišta na poljoprivrednom zemljištvu, za navodnjavanje zemljišta, za izgradnju nasipa koji štite poljoprivredno zemljište, odnosno svi oni projekti koji doprinose da neka parcela koja nije uslovna za poljoprivrednu proizvodnju, to postane.