Deficitarna zanimanja koja resorno Ministarstvo potiče stipendijama!

Budući srednjoškolci u Tuzlanskom kantonu,  koji upišu neko od deficitarnih zanimanja,  dobijat će stipendiju od 100 KM mjesečno. Vlada Tuzlanskog kantona na ovaj način želi ohrabriti mlade da se u što većem broju upisuju u srednje škole, u kojima će steći praksu i znanje za neko od  zanimanja u oblasti tekstilne, prehrambene, građevinske, rudarske i mašinske industrije.

Novinarka: Erda Redžepagić

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za stipendiranje učenika koji se ove godine odluče za upis nekog od deficitarnih zanimanja u srednjim školama. Za ove namjene u kantonalnom budžetu obezbijeđeno je 80 000 konvertibilnih maraka. Očekuje se da među više od  četiri hiljade budućih srednjoškolaca bude značajan broj onih koji će na taj način biti potaknuti na takvu odluku.

Vlada je deficitarna zanimanja utvrdila u oblasti tekstilne, prehrambene, građevinske, rudarske i mašinske industrije.

Vladina stimulativna upisna  politika, u smislu ciljanih i usmjerenih upisa u srednje škole usaglašena je s potrebama tržišta rada. Usmjerena je na učenike koji žele nakon srednjoškolskog obrazovanja potražiti posao, ali ne isključuje ni one koji žele nastaviti obrazovanje. Uslovi za školovanje deficitarnih zanimanja u većini škola u Tuzlanskom kantonu su dobri, posebno kada je u pitanju praktična obuka učenika koji se odluče za zanate. Među školama koje nude odlične uslove su  Građevinska i Rudarska škola u Tuzli. Osim arhitektonskog, građevinskog i geodetskog tehničara  u Građevinsko-geodetskoj školi obrazuju se armirači, fasaderi, izolateri, zidari.

“Sva naša odjeljenja su deficitarna zanimanja. Ono što sa sigurnošću mogu tvrditi jeste da svaki naš učenik koji završi zanat sigurno će imati posao. Dovljno je reći činjenicu da  za zanimanje armirač nije izašla niti jedna generacija od rata na ovamo”, pojašnjava nam Mevludin Ferhatović, direktor Građevinsko – geodetske škole Tuzla.

Ukoliko se odluče za deficitarna zanimanja, učenici Srednje rudarske škole će imati, osim stipendije i dodatne benefite, plaćenu praksu i topli obrok.

“Nastavešću  vam primjere rukovalaca rudarske mehanizacije površinskog kopa, potpisali smo Memorandume sa Rudnicima Kreka, učenici će imati plaćenu stipendiju, praksu i topli obrok”

“Što se tiče geobušača imao sam sastanak sa predstavnicima četiri firme koje se bave geobušenjem, dali su granaciju za zapolsenje deset učenika koji završe ovo zanimanje”, ističe Enes Hadžiavdić, direktor Mješovite srednje rudarske škole Tuzla.

Ovogodišnja generacija učenika koji su okončali svoje osnovnoškolsko obrazovanje već od osmog juna moći će se upisati u željenu srednju školi. Mjesta za sve u Tuzlanskom kantonu će biti dovoljno, jer je planom upisa predviđeno oko 1 440 mjesta više u odnosu na broja učenika koji će se upisivati.  Nadamo se da će se značajan broj njih odlučiti za zanate odnosno zanimanja koja su više nego potrebna zemlji u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina.

 

 

 

Pročitajte...