Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH i gradnja termoblokova u FBIH

Pred našom zemljom je izrada integrisanog klimatsko – energetskog plana za period 2021 – 2030. godine kojim bi trebao biti definisan razvoj energetskog sektora u BiH. Uklapa li se priča o izgradnji zamjenskih termoblokova u FBiH u priču o dekarbonizaciji ovog sektora i tendencijama Evropske unije da se sa uglja neizostavno predje na obnovljive izvore energije ? U Elektroprivredi BiH mišljenja su da drugi put ne postoji ukoliko želimo dovoljne količine sopstvene električne energije odnosno energetsku neovisnost zemlje.

Pročitajte...