Delegacija Caritasa Europe i Austrije dolazi u obilazak migrantskih centara

Delegacija Caritasa Europa i Caritasa Austrije koju će predvoditi mons. Michael Landau posjetit će Bosnu i Hercegovinu od 4. do 7. marta radi upoznavanja s aktualnom migrantskom krizom i djelatnošću mreže Caritasa u BiH.

Delegacija će posjetiti migrantske centre u regiji Bihać (Lipa, Sedra) i Ušivak kod Sarajeva, razgovarati s veleposlanicima u BiH, kardinalom vrhbosanskim Vinkom Puljićem i mrežom Caritasa u Bosni i Hercegovini.

Za petak, 3. marta najavljena je pres-konferencija u Sarajevu u rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa. Najavljeni govornici su kadrinal Puljić koji je i predsjednik Caritasa BiH, mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH, mons. Michael Landau, predsjednik Caritasa Europa i Caritasa Austrije te Silvia Sinibaldi, direktorica za humanitarne poslove Caritasa Europa.

Caritas u Bosni i Hercegovini aktivan je na svim razinama od maja 2018. godine u pružanju karitativne pomoći tijekom migrantske krize u Bosni i Hercegovini. U posljednje vrijeme, zbog pogoršane situacije, osobito u kampu Lipa kod Bihaća, od kraja prošle godine došlo je do velikog zanimanja cijele Europe o situaciji s migrantima u Bosni i Hercegovini.

Brojne organizacije Caritasa širom svijeta (Italija, Austrija, Švicarska, Sjedinjene Američke Države, Slovenije, Španjolske, Poljske, Njemačke i drugi) aktivno rade na prikupljanju materijalne pomoći kako bi se kroz projekte Caritasa u BiH pomoglo u rješavanju ove krize.

Na ovaj način Caritas u Bosni i Hercegovini pomaže u aktuelnoj situaciji u suradnji s drugim humanitarno-karitativnim organizacijama, domaćim i stranim.