Dijaspora ima ogroman potencijal – poruka naučne Konferencije u Tuzli

Bosna i Hercegovina je zemlja rekorder. Prva po udjelu migracija u ukupnoj svjetskoj populaciji u odnosu na broj stanovnika, podaci su izneseni na naučnoj konferenciji danas u Tuzli. Na ovoj Konferenciji organizator, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli okupio je predstavnike akademske zajednice, donosioce odluka i privredni sektor kako bi razgovarali o migracijama i konkurentnosti zemalja jugoistočne Evrope u pogledu ekonomije.

novinar Azra Mešić

Od 2005. godine do danas bosanskohercegovačka dijaspora je u Bosnu i Hercegovinu poslala je 40 milijardi konvertibilnih maraka. Računajući i transfere penzija iz inostranstva  koji iznose milijardu to je ogromna suma novca koju osim na trošenje treba usmjeriti investicije, poručili su učesnici naučne Konferencije u Tuzli.

– Ta naša dijaspora i ti naši penzioneri u doslovnom smislu spašavali našu deviznu poziciju prema insotranstvu. Spašavali su naš platni bilans u nekoj mjeri, jer naš platni bilans je u dubokom minusu, kaže za RTVTK prof. dr. Enver Backović, ekonomski analitičar-ekspert Centralne banke BiH.

Primjere pozitivne prakse možemo tražiti u migracijama iz Irske i Baltičkih zemalja koje su uspjele iskoristiti potencijal svoje dijaspore, kažu stručnjaci. Kod nas ne postoji strateški pristup tome, niti na jednom od nivoa vlasti.

– Cilj ove konferencije ii jeste da u teorijsko-empirijskom pristupu otvori novu perspektivu u razvoju BiH na bazi potencijala migracija, pojašnjava prof. dr. Anto Domazet, emeritus Univerziteta u Sarajevu učesnik Konferencije.

Pri tome politika treba zadržati ovdje one koji žive i rade u Bosni i Hercegovini. Zatim mora stvarati uslove za povratak onih koji su otišli, stekli znanja i vještine, a najveći potencijal među njima su oni koji žele investirati. Ima ih i ovaj stručni skup želi odgovoriti na pitanje kako?

– Ono što je standardna praksa sa konferencija ovakvog tipa je da se svi zaključci, sve preporuke diseminiraju donosiocima vlasti na svim nivoima u BiH i imajući u vidu regonalni karakter Konferenicije, mi očekujemo da će zaključci i preporuke biti korisni za sve zemlje okruženja, kaže prof.dr. Meldina Jukan Kokorović, dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Šesta naučna konferencija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli posvećena ekonomiji i integracijama traje i sutra, a imat će ukupno devet naučnih sesija i pet tematskih panel diskusija.

Pročitajte...