Direkcija cesta TK: u toku realizacija nekoliko projekata

Na području koje pokriva Direkcija cesta Tuzlanskog kantona u toku je, ili je već završeno nekoliko projekata. Jedan se odnosi na rekonstrukciju dva putna pravca u općini Srebrenik ukupne vrijednosti 1,8 miliona KM. Završena je i vrijedna putna dionica u općini Gračanica, dok su u toku radovi na dionici koja povezuje grad Tuzlu sa općinom Čelić. U gradu Živinice aktuelni su radovi na mostu na Spreči koji bi trebali biti okončani uskoro ili najkasnije do kraja građevinske sezone…