Direkcija regionalnih cesta TK: Realizirani svi planirani projekti

Pandemija korona virusa nije utjecala na realizaciju projekata Direkcije regionalnih cesta TK. Svi radovi  su u skladu sa Godišnjim planom koji je usvojila Kantonalna vlada. Do sada je realizirano pet projekata. Poduzete su sve mjere zaštite radnika na terenu. „Radi se o projektima rekonstrukcije regionalne ceste Tuzla- Dokanj- Šibošnica dužine od 1000 metara ukupne vrijednosti milion i 100 hiljada maraka. Radi se o makadamskom dijelu ceste. Prije dva dana završili smo rekontrukciju kružne raskrsnice u Živinicama. To je projekat iz 2017. godine koji smo mi u toku 2020. godine uspjeli završiti. Radi se o projektu vrijednosti 172 hiljade KM“- rekao je Zijad Omerčić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Završena je i rekonstrukcija regionalne ceste Priboj- Rastošnica ukupne vrijednosti milion i 230 hiljada  maraka finansirane iz kredita.  Nedavno je završena izgradnja mosta na regionalnoj cesti Priboj- Sapna koja je koštala 250 hiljada maraka kao i sanacija klizišta kod jezera Snježnica vrijednosti 124 hiljade maraka. Trenutno je u toku nastavak rekonstrukcije 700 metara makadamskog puta Tuzla- Dokanj-Šibošnica. Završetkom ovog projekta Tuzla će asfaltom preko Majevice biti povezana sa Čelićem. Projekat čiji se dovršetak čeka od 2018. godine je rekonstrukcija ceste Gračanica- doborovci-Bukva- Srnice. Prije nekoliko dana nastavljeni su radovi, ukupne vrijednosti 822 hiljada maraka. Projekat od šireg značaja je  rekonstrukcija i izgradnja treće trake prema Međunarodnom aerodromu Tuzla koji bi trebao biti završen do kraja godine. Osim toga, iz Direkcije napominju kako se radi i na rehabilitaciji  850 metara puta Ribnica- Banovići vrijednosti  400 hiljada KM. Napominju da su počeli ugradnju horizontalne saobraćajne signalizacije na svim regionalnim cestama TK za šta je u ovoj godini predviđeno 220 hiljada maraka.

Pročitajte...